Jak najít zlatou žílu v záplavě informací

Všechny podniky, které se chtějí prosadit na trhu, sbírají informace. Mají většinou velkou databanku, kam ukládají údaje o zákaznících, konkurenčních firmách, vývoji zboží, situaci na trhu, o svých zaměstnancích nebo o svých strategiích a plánech. V záplavě dat však posléze jen velmi těžko hledají potřebné informace.

Pozornost softwarových firem se tedy obrací k dalšímu problému: jak informace efektivně zpracovávat. Jeden z nejnovějších programů tohoto typu právě vyvíjejí zahraniční odborníci.

Program je nový již ve způsobu, jakým svůj úkol řeší. Není totiž postaven na znacích, ale na získávání údajů pomocí v logickém kontextu. Analyzuje získaná data a následně je aplikuje pro e-maily, dopisy, zprávy a další nezbytnou korespondenci. Je nacvíc vydatným pomocníkem v oblasti zpracování zákaznických dat, protože čerpá a zpracovává klíčové informace z jejich e-mailů, webových stránek, z vyplněných dotazníků a v neposlední řadě vybírá vhodné kandidáty pro potencionální klientelu.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily