Jak může intranet zefektivnit týmovou spolupráci

Intranet může pomoci týmu pracovníků dosáhnout v krátké době vytýčených cílů. Platí to zejména tehdy, jedná-li se o tým lidí, kteří spolu nejsou zvyklí pracovat (dobrovolníci, sezónní pracovníci) nebo jde-li o pracovníky z různých oblastí, z nichž každý je zvyklý na jiné pracovní prostředí, celkový systém nebo odměnu. Intranet nabízí takovému rozptýlenému týmu možnost efektivní spolupráce a komunikace. Musí však k tomu být patřičně uzpůsoben.

Základem úspěchu je v tomto případě jednoduchost, jednoduchost ve smyslu ovládání a orientace na síti. Nejlepší je vytvořit graficky vhodně upravené intranetové stránky týkající se pouze daného projektu. Na nich by měli uživatelé získat možnost nejen čerpat informace, ale i je spoluvytvářet prostřednictvím diskusních skupin nebo sdílených souborů. Stránky by měly uživateli vyhovovat natolik, aby měl vždy důvod se k nim vrátit a pravidelně je navštěvovat. Z tohoto důvodu na ně lze například umístit seznam nejproduktivnějších zaměstnanců, mimořádných odměn atd.

Zaměstnavatel nebo vedoucí týmu by měl uživatele řádně seznámit s postupy a výhodami užívání intranetu. Znamená to, že by jim to měl osobně ukázat, nikoli pouze popsat. Lidé, kteří jsou si geograficky i jinak vzdáleni pak mohou díky intranetu pracovat jako tým a ve velmi krátkém čase vytvářet společné cíle. Spolehlivě fungující intranet tak pomáhá překonávat nejrůznější bariéry, zefektivňuje práci a učí pracovníky důvěře v počítačový svět.

**Datum vydání:** IX/2002
Zdroj: Intranetjournal - implementace a využívání podnikových portálů, správy znalostí apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intranetjournal