Internetová politika firmy - návrh pravidel

Zaměstnavatelé se mohou v oblasti Internetu vyhnout mnohým nepříjemnostem a možným konfliktům se zákonem tím, že stanoví jasná pravidla a podnikovou politiku při používání tohoto média. Článek seznamuje s návrhem vypracovaným jednou z amerických právnických firem. Jí navržená politika se týká všech pracovníků využívajících web či počítač v rámci podniku, nezávisle na tom, zda se tak děje v pracovní době a se svolením firmy, či nikoliv: Společnost poskytuje IT k dosažení svých podnikatelských zájmů. Organizace má právo, nikoliv povinnost, sledovat veškerou komunikaci a download materiálů, které jsou prostřednictvím jejího vybavení prováděny.

Nepovolené aktivity – je zakázáno šířit obtěžující, pornografické, výhružné nebo nezákonné materiály a informace, včetně útočných vtipů. Firemní prostředky se nesmí využívat pro osobní či komerční reklamu, žádosti a promotion. Pokud jde o povahu elektronické pošty, ta se podobá běžné řeči díky rychlosti komunikace a možné neformálnosti, jeho obsah lze však někdy zjistit i poté, kdy je odesílatelem nebo příjemcem smazán – pokud nechcete, aby si váš dopis matce lidé zítra četli v novinách, neposílejte jej tímto způsobem. Společnost silně nedoporučuje uchovávat velké množství přijatých e-mailů. Obecným pravidlem je odstranit je bezprostředně po přečtení. Je-li nutno mít je k dispozici později, mohou být uloženy na disk nebo vytištěny.

V oblasti autorských práv je zakázáno prostřednictvím IT zařízení firmy tato práva poškozovat – týká se softwarových licencí, ochranných známek a patentových práv. Pokud zaměstnanec zaznamená porušování této politiky, je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně příslušnému nadřízenému nebo systémovému administrátorovi. Dokument uzavírá souhlas s podmínkami stvrzený podpisem zaměstnance. Podobná pravidla lze vypracovat i pro používání ostatních podnikových zdrojů.
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone