Instant messaging má své výhody pro interní komunikaci

Pod pojmem „instant messaging“ (IM) si často představujeme chichotající se teenagery sedící u počítačů a vedoucí duchaprázdný on-line rozhovor plný smajlíků a podivných zkratek. On-line komunikaci v reálném čase, umožněnou právě nástroji IM, však úspěšně používají i mnohé firmy, například v rámci technické a jiné podpory pro zákazníky.

Otázkou zůstává, zda je efektivní používat IM i v rámci jedné firmy. Hodně se diskutuje například o zneužívání těchto komunikačních nástrojů v pracovní době a následné ztrátě produktivity. Na druhou stranu má však IM pro interní komunikaci nesporné výhody. A zaměstnanci mnohou stejně dobře zneužívat i jiné komunikační kanály, které firma již používá. Například e-mail se v práci běžně používá pro rozesílání osobních zpráv, vtipů apod.

- IM poslouží při komunikaci s geograficky rozptýlenými zaměstnanci.

- Je to efektivní nástroj pro technickou podporu.

- Jste-li v časové tísni a potřebujete rychlou odpověď od někoho z týmu, máte možnost vidět, kdo je právě k dispozici pro rychlou komunikaci. Na rozdíl od telefonu navíc IM tolik nesvádí ke konverzaci o věcech, které se netýkají tématu, takže ušetříte drahocenný čas.

- Umožňuje účastníkům on-line prezentací nebo e-learningových relací komunikovat s prezentujícím nebo instruktorem méně rušivým způsobem.

- Může se využívat jako alternativa telefonních konferenčních hovorů. Písemný záznam z takové konference lze navíc jednoduše uložit pro budoucí účely.

-kk-

Zdroj: Intranetjournal - implementace a využívání podnikových portálů, správy znalostí apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intranetjournal