Informační stewardi zajišťují sdílení informací mezi obchodními jednotkami

Chemická společnost **Dow Chemical Co.** zavedla v roce 1993 program správy znalostí, který měl napomoci při zvyšování hodnoty „tvrdého“ intelektuálního majetku, tj. patentů. Ještě větší úspory však slibovalo efektivní řízení „měkkého“ intelektuálního majetku - znalostí.

Firemní intranet, vybudovaný v polovině 90. let, zajišťoval přístup k dokumentům pro 50 tisíc zaměstnanců rozdělených do 20 obchodních jednotek. Objem informací se zdvojnásoboval každých 18 měsíců. V lednu 2000 pak byla vytvořena funkce tzv. „informačních stewardů“, kteří měli na starost „správu podnikových znalostí nové generace“.

Stewardy v jejich práci podporuje Centrum zdrojů pro správu znalostí (ozn. KMRC). Komunikace má podobu e-mailových zpráv nebo telekonferencí. Požadavky jednotlivých oddělení v oblasti správy znalostí prezentují stewardi jejich ředitelům. Největší nároky na zavádění funkce informačních stewardů vyplývají z rychlosti prosazování obecných obchodních strategií.

Jelikož se správa dokumentů v určitých odvětvích řídí přísnými pravidly, rozhodlo se vedení společnosti ponechat každé obchodní jednotce její stávající program správy znalostí.Autor příspěvku přibližuje práci tří konkrétních „informačních stewardů“.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine