Globální konsorcia: Nová výzva Internetu

Globální konsorcia: Nová výzva Internetu

V posledních měsících vzniklo na trhu obrovské množství burz – jak vertikálních, tak horizontálních. Zdá se, že možnosti Internetu při vytváření nových aplikací typu B2B jsou neomezené. Průkopníci elektronických burz věří, že z nových mechanizmů obchodování budou těžit jak prodávající, tak kupující.

K vytváření konsorcií přispívají především čtyři typy subjektů:
- společnosti provozující internetové technologie. Ředitelé těchto společností aktivně přesvědčují své obchodní klienty k vytváření vertikálních burz,
- vedoucí společnosti ze všech průmyslových sektorů, které rozpoznaly potenciál elektronických burz k transformaci dodavatelských řetězců,
- nezávislé třetí strany (poradenské a investiční společnosti),
- nové internetové společnosti, které vyvinuly novátorské obchodní modely pro obchod typu B2B.

Úspěch globálního konsorcia závisí nejvíce na tom, zda se mezi zainteresovanými společnostmi objeví významné subjekty, které jsou ochotny obětovat svou vlastní kariéru za postavení v novém podniku.

Vertikální a horizontální burzy představují – s ohledem na nestálost současných kapitálových trhů - relativně bezpečné řešení.

**Datum vydání: III/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young