Elektronická pošta - novodobý mor

Elektronická pošta – novodobý mor

E-mail se rychle stal primární formou komunikace jak v osobním, tak pracovním životě lidí. Nedávný průzkum, který proběhl mezi 26 tisíci uživatelů elektronické pošty na portálu Yahoo, však odhalil že tito lidé trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Vědci si tak potvrdili to, co již předpokládali dávno, že užívání e-mailu je velkou psychickou zátěží a může vážně narušit naše osobní životy. Poruchu nazývají před a popoštovní tenzí (PPMT).

52 procent dotázaných uživatelů má problémy s pochopením osobních e-mailů, 12% zažilo hádku s přáteli kvůli špatně vyloženému obsahu elektronické zprávy a 2% se kvůli stejnému nedorozumění rozešla se svými partnery. 28% uživatelů žije ve strachu z chybného odeslání své osobní elektronické pošty nadřízenému a 61% pak děsí představa, že někdo z jejich známých bude přeposílat jejich soukromé zprávy dalším osobám.

Zásadním problémem elektronické pošty je fakt, že nedokáže vyjádřit širokou škálu lidských pocitů a signálů, často vede k nedorozuměním a konfliktům. Lidé se proto nedokáží v očekávání odpovědi na svůj e-mail soustředit na jiné věci a ztrácejí čas ve zdánlivě nepodstatném psychickém vypětí. Průzkumy potvrzují, že lidé jsou při elektronické komunikaci skutečně náchylnější k hádkám než při komunikaci osobní. Dvojsmyslnost a nejasnost e-mailů je podle vědců závažný komunikační problém, jelikož jí mohou kdykoli podlehnout i ostřílení uživatelé. Na druhou stranu ovšem existují i dílčí průzkumy, které elektronickou poštu popisují jako prostředek lepší komunikace s problémovými lidmi. Problém je pak třeba hledat v lidech, nikoli elektronické poště. Nejsou to přece zbraně, které zabíjejí lidi- lidé se zabíjejí navzájem.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: E-commerce Times - Magazín o e-komerci
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-commerce Times