Co je nebezpečnější než e-mail?

*Instant messaging* (IM) vzkvétá, téměř všude lidé píší zprávy přátelům a kolegům šíleným tempem. IM je technologie umožňující uživateli poslat elektronickou zprávu jedné nebo více osobám s minimální prodlevou mezi odesláním a přijetím zprávy. Na konci tohoto roku se očekává, že celosvětový trh IM dosáhne 131 milionu dolarů, a do roku 2008 tato čísla vzrostou na 413 milionů. Instant messaging je jako souběžně probíhající konverzace, ale v písemné formě. Narozdíl od e-mailu IM oznámí uživateli, kdy jsou ostatní uživatelé online a schopni přijímat zprávy. Celkem vzato je ale IM méně bezpečným způsobem komunikace než podnikový e-mail, zvláště pokud pracovník využívá veřejný IM systém některého komerčního poskytovatele. Riziko představují možnosti proniknutí hackerů do celé podnikové sítě, viry, únik důvěrných informací a jiná nebezpečí.

Podniky by měly ohledně IM činit informovaná rozhodnutí, hledat příhodnou, smlouvou zaručenou ochranu od prodejců a přijmout interní procedury a bezpečnostní opatření ke snížení rizika. Například:
- Pečlivě zvážit, zda tolerovat IM. Pokud je dovoleno, zvážit využívání domácího IM systému a doporučit jeho užívání zaměstnancům raději než jejich vlastních systémů.
- Vyžadovat od prodejce ve smlouvě vysvětlení, co dělat pro udržení podnikových dat v bezpečí. Například si opatřit silnou protivirovou ochranu.
- Poučit zaměstnance o riziku spojeném s IM. Například poradit zaměstnancům, aby nesdíleli hesla s ostatními a neotevírali neznámé přílohy.
- Blokovat IM spamové adresy a umístit antivirový software na stoly uživatelů.

-ba-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com