Bude software rozhodovat za manažery?

Některá obchodní rozhodnutí by měla být podle autora článku pokud možno maximálně automatizována. Pokud se jedná o rutinní záležitost, může být rozhodování svěřeno softwaru.

Protože se jedná o novou oblast, nástroje bývají sbírkou ne příliš dobře spojených myšlenek z různých zdrojů. Pro příklad dostupných nástrojů se můžete poučit od společností Applied Minds, The Swiss Institute of Technology, Group Systems, Minciu Sodas či Ventana Systems.

Obecně využívají několik užitečných a důležitých prvků:

- Nechají vás „načrtnout“ nápady do prostoru a umožní simulaci různých situací do šíře, kterou potřebujete.

- V odpovědi na relativně nevhodně formulovanou otázku vám „ukáží“, co se děje, takže můžete hledat vzorce, které vám pomohou navigovat ke správnému rozhodovacímu modelu.

- Umožní rychlé sestavení a běh simulací nebo otázky typu, „co když“. Simulace přidají jinak plochému rozhodovacímu prostoru časový rozměr.

- Aplikují omezující modely na simulaci. To je důležité, protože nechcete, aby odpověď na váš nový problém rozbila něco, co již funguje.

- Generují pravidla, která by měla být aplikována při rozhodování.

Co ale tyto podpůrné nástroje nenabídnou je, že budou myslet za vás. Nemohou nahradit rozbor, syntézu nebo lidskou intuici. Poskytují efektivní „násobitel“ pro dané lidské vlastnosti a umožňují tak rychlejší a hlubší náhled do situace.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight