Analýzy call center: úspěšné řešení

Díky výraznému rozšíření Internetu v poslední době stále více roste poptávka po call centrech fungujících v operační infrastruktuře **CRM**.

Klasická call centra pomalu ustupují moderním informačním kanálům. Pro maximální efektivitu je podle odborníků nutné získat data z call center, zpracovat je a zkombinovat s daty z jiných zákaznických systémů. Jedině tak je možné si udělat ucelený obrázek o jednotlivých skupinách zákazníků. Tento proces se také nazývá analytické řízení vztahů se zákazníky – analytické **CRM**.

Call centra poskytují poměrně ucelené informace o chování zákazníků. Dosud se však dala data z call center jen těžko získat a zaznamenat a kombinace s jinými zdroji dat byla také velmi obtížná. Jendou z možných metod získávání dat z call center je například automatická registrace, což je automatizovaný systém, založený na reakcích zákazníků v průběhu hovoru (např. stisknutí tlačítka).

**Datum vydání:** 05/2001
Zdroj: CRM Forum - Nezávislé centrum pro řízení vztahů se zákazníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Forum