Znát charakter publika je klíčem k úspěšné prezentaci

Při plánování prezentace či jiného veřejného projevu je důležité definovat, jaké bude vaše publikum. Následující tipy vám tento úkol mohou usnadnit: Je třeba zvážit velikost skupiny posluchačů – tento faktor ovlivňuje způsob, jakým jsou informace sdělovány, používání vizuálních pomůcek a stupeň interakce s lidmi. Jaké je jejich věkové rozložení, tvoří většinu ženy, muži nebo je poměr víceméně vyrovnaný? Podle toho lze zvolit styl, který bude dané skupině bližší. Jaké pozice posluchači zastávají v rámci podniku? Pokud jde o prezentaci určenou nadřízeným, je možná třeba zapracovat na tom, abyste si více věřili.

Hovoříte-li k podřízeným, je třeba vyhnout se aroganci a žoviálnosti. Dalším činitelem je důvod, proč se lidé vaší prezentace zúčastňují – je rozdíl, zda jsou motivováni sociálně, finančně nebo rozumově. Jak jsou obeznámeni s tématem přednášky? Jaké je jejich vzdělání – jiný přístup budou vyžadovat lidé vzdělaní technicky a jiný posluchači např. humanitního zaměření. Jakou reakci očekáváte – ta záleží na tom, co a komu sdělujete. Jinak budou reagovat například na zprávy o propouštění lidé, kterých se bezprostředně dotýkají, a jinak ti, kteří mají své místo jisté.

Jednou ze základních a pochopitelných otázek, které si posluchač klade, je: „Co mi toto setkání přináší, čím je mi prospěšné?“ To je třeba mít při tvorbě projevu neustále na mysli. Čím více dokážete zjistit o svém publiku – žebříčky hodnot, zkušenosti, potřeby, ale i demografické činitele (věk, ekonomická situace, věk, vzdělání), tím budou šance na úspěšnou prezentaci větší.
Zdroj: Businesstown - Informace z marketingu, vedení firmy, řízení, personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Businesstown