Znalostní nomádi

V dnešní době stále posiluje trend častého střídání zaměstnání. Znamená to ale, že jsou zaměstnanci méně oddaní svým zaměstnavatelům? Nová generace zaměstnanců, kteří se často přemisťují, tzv. znalostních nomádů, je naopak vůči zaměstnavateli, kterého si nakonec vybere velice loajální. Pro manažery znamená nástup této generace řadu změn. Měli by například trávit méně času snahami o udržení stávajících zaměstnanců prostřednictvím zvyšování mezd nebo lákání zpět pomocí slibů nových možností osobního rozvoje. Tato a další zjištění přinesl rozhovor s Toddem L. Pittinskym, výzkumným pracovníkem a profesorem **Harvard Business School**.

Pittinsky zdůrazňuje na první pohled ne zcela zřejmou koexistenci loajality k zaměstnavateli a častého střídání zaměstnání. Dnešní zaměstnanci novou být oddaní konkrétnímu projektu či kariéře, to však nevylučuje oddanost vůči firmě. Oddanost zaměstnance vůči firmě se nejčastěji měří délkou jeho zaměstnaneckého poměru, což je paradoxně nejméně zajímavý a poučný přístup. Mnohem důležitější je kvalita a kvantita práce, které zaměstnanec ve firmě dosáhne a současné sledování oddanosti vůči vlastním cílům nebo kolegům. Manažeři by neměli vnímat fluktuaci zaměstnanců pouze negativně. Měli by se vždy seznámit s tím, co zaměstnancovu loajalitu podpoří.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge