Znalosti a věrnost zaměstnanců

Výzkumní pracovníci z Marshall School of Business (Los Angeles) vypracovali v průběhu 90. let pět studií, které u zkoumaných společností odhalily ztenčování hierarchie, rozptyl pravomocí a rozhodování a přijímání postupů spojených se zlepšováním kvality a informačních technologií.

Společným prvkem všech souvisejících strategií managementu jsou zaměstnanci a jejich vzájemné vztahy. Změny by se měly nejvíce projevit v metodách najímání a udržování pracovníků. Organizace se od sebe odlišují tím, jakou roli v jejich celkovém intelektuálním vlastnictví hrají jednotliví zaměstnanci.

Velkou důležitost si zachovává pojem loajalita zaměstnanců, tj. upřednostňování vztahů před vlastními sobeckými zájmy. Loajální zaměstnanec nejen že plní zadané úkoly, ale také přijímá zodpovědnost za spokojenost zákazníka.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine