Ženy ve vedení německých firem: Optimismus je silné slovo

Ilustrační snímek

Ke konci roku 2014 představovaly ženy pouze 5 % všech členů nejvyššího vedení dvoustovky největších německých firem (měřeno podle obratu), konkrétně osadily 47 ze 877 křesel. Meziročně jde o nárůst o pouhé jedno procento. Když se zaměříme pouze první stovku, zjistíme, že počet žen ve vedení dokonce klesl z necelých 5 na 4 %. Vyplývá to ze studie s názvem Women Executive Barometer 2014, kterou vypracoval Německý institut pro ekonomický výzkum (DIW). Konstatuje, že výkonné orgány největších německých firem zůstávají „monokulturami, v nichž dominují muži“.

Studie Women Executive Barometer sleduje zastoupení mužů a žen v nejvyšším vedení velkých německých firem již od roku 2006. Zaměřuje se na představenstva (výkonné rady) a dozorčí rady 200 největších firem. Sledované skupiny firem zahrnují indexy DAX 30, MDAX, SDAX, a TecDAX a dále 60 společností s akciemi vlastněnými státem. Studie se také zabývá zastoupením žen ve finančním sektoru – ve stovce největších bank a 60 v pojišťovnách.

Žádné velké změny ve firmách kótovaných na burze

V případě veřejně obchodovatelých německých společností je situace žen ve vedení lepší i horší zároveň. V představenstvech společností z prestižního indexu DAX 30 (30 hlavních podniků obchodovaných na frankfurtské burze) pracovalo loni více než 7 % žen, což je meziroční nárůst o 1 %. V případě indexu MDAX (50 největších podniků) to však byla již jen 3 % a navíc došlo k poklesu. Ženy jsou obecně více zastoupeny v dozorčích radách, když i zde zatím drží pouze 25 % míst (DAX 30).

Větší posun ve firmách s akciemi vlastněnými státem

Významné zvýšení počtu žen ve vedení bylo zaznamenáno u společností, jejichž akcie vlastní stát. V představenstvech těchto společností působilo v roce 2014 15 % žen, což je o 2 % více než v roce 2013. V případě dozorčích rad došlo k růstu o více než 5 % na celkových 24 %. Počet žen v představenstvech a dozorčích radách těchto společností překonal všechny ostatní zkoumané skupiny. Působilo zde 5 výkonných ředitelek a 9 ředitelek dozorčích rad.

Finanční sektor stále pokulhává

I když ženy představují většinu pracovníků v německém finančním sektoru, v nejvyšším vedení finančních institucí stále nejsou dostatečně zastoupeny. V představenstvech největších bank byly ženy zastoupeny 7 %. V případě největších pojišťoven to bylo 8,5 %. V obou případech nedošlo meziročně téměř k žádné změně. V dozorčích radách bank bylo 18 % žen, v pojišťovnách pak 17 % žen. Situace zůstává obdobná ve veřejném i soukromém sektoru.

Pomohou kvóty?

V prosinci 2014 schválila německá vláda návrh zákona o zavedení povinných kvót pro zastoupení žen v dozorčích radách veřejně obchodovatelných společností. 30 % těchto míst má být od roku 2016 povinně obsazeno ženami. Žádná ze skupin německých společností sledovaných v rámci studie Women Executive Barometer 2014 se však tomuto cíli zatím ani nepřiblížila.

Autorky studie Elke Holstová a Anja Kirschová konstatují, že kvóta sama o sobě nedokáže nastolit genderovou rovnost na úrovni nejvyššího vedení firem. Je to jen první krok. Společnosti se budou muset více zaměřit na pružné modely v oblasti pracovních rozvrhů a rozvoje kariéry.

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách Německého institutu pro ekonomický výzkum zde.

-kk-

Zdroj: DIW Berlin - Německý institut pro ekonomický výzkum
Zobrazit přehled článků ze zdroje DIW Berlin

Články v sérii

Aktuální

Studie: Počet žen ve vedení německých firem mírně stoupá

Aktuální

Ženy ve vedení německých firem: Optimismus je silné slovo

Aktuální

Ženy ve vedení německých firem: Změny jdou hlemýždím tempem