Ženy se vyrovnají mužům ve vysokých funkcích za 40 let

Ženy jsou stále velmi málo zastoupeny ve vysokých firemních funkcích. Současné odhady ze Spojených států hovoří o tom, že bude trvat ještě dalších 40 let, než dosáhnou rovnováhy s mužskými kolegy. Nezisková výzkumná společnost Catalyst prováděla výzkum mezi vedoucími pracovníky v pěti stech nejbohatších amerických firmách. Zjistila, že tyto firmy postupují v otázce žen na vysokých manažerských postech velice skrovně.

V posledních třech letech klesl průměrný růst zastoupení žen na vysokých manažerských místech na 0,23 procentních bodů ročně, což je nejnižší roční nárůst za posledních deset let. V letech 2002 až 2005 tak celkový počet žen ve vysokých funkcích vzrostl o slabých 0,7 procenta na celkových 16,4 procent. Pokud jde o nejvyšší funkce (vyšší než viceprezident), ženy je v současné době zastávají v 9,4 procentech případů.

Více než polovina ze skupiny pěti set nejbohatších amerických firem zaměstnává méně než tři vysoké manažerky. Jen osm z nich vede žena jako výkonná ředitelka a žádná z těchto firem nepatří mezi stovku nejbohatších. Celých 75 procent z pěti set nejbohatších amerických firem pak nezaměstnává vůbec žádnou vysokou manažerku.

Studie dále ukázala, že ženy jiné než bílé pleti jsou zastoupeny ve vysokých manažerských postech jen jedním procentem. Ukazuje to na nedostatek pokroku v odstraňování bariér v profesní kariéře barevných žen. Muži jiné než bílé pleti jsou na tom o něco lépe, zastávají 6,4 procenta vysokých manažerských funkcí.

Nejvíce jsou ženy zastoupeny ve vysokých manažerských funkcích v odvětvích, kde představují více než 49 procent pracovní síly. Jde především o finančnictví, pojišťovnictví, reality, maloobchod a služby. Ekonomický vliv diverzity na manažerských postech začal být více patrný s expanzí amerických firem na nové trhy, do nových kultur a pracovních sil.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues