Ženy a technická odvětví: Stále to není moc dobré

Ženy dnes tvoří asi 50 % absolventů přírodních věd a jiných technických oborů. Stále však tvoří méně než 20 % zaměstnanců v těchto oblastech.

Ilustrační snímek

Podle článku publikovaného poradenskou společností McKinsey je pro mnoho žen náročné a dost stresující být jedinou ženou na pracovišti. Mohlo by proto pomoci, kdyby byly více vidět ženy, které v těchto oborech už pracují. Měli bychom se snažit o to, aby všichni věděli, že ženy mohou být v takových rolích úspěšné – a že na tom není nic zvláštního.

Když prominentní ženy v STEM odvětvích sdílejí své příběhy i výzvy, se kterými se setkaly, mohou se stát vzory a rádkyněmi pro budoucí generace. Mohou také mluvit o tom, jakého se jim dostalo mentorství a jiné podpory.

Genderová rozmanitost jako jádro náboru

Světu technologií stále do značné míry dominují muži. Podle výzkumu McKinsey v USA dokonce procento pracovních pozic v počítačové oblasti, které zastávají ženy, za posledních 25 let pokleslo. Existují i startupy, které jsou na tom z hlediska genderové rozmanitosti dobře. Jsou to ty, které věnují víc úsilí i prostředků právě tomu, aby najímaly rozmanitou pracovní sílu už od samého začátku.

Podpora podnikání

V USA v roce 2018:

  • Zakladatelské týmy složené jen z mužů obdržely 85 % celkových investic od investorů.
  • Týmy složené pouze z žen získaly pouze 2 % z celkových investic.
  • Genderově neutrální týmy zakladatelů získaly 13 %.

I proto mají ženy tendenci vnímat podnikání jako něco riskantnějšího, než jak to vnímají muži. Možná by pomohlo ženám zdůrazňovat, že možná ještě větší riziko je se o rozjetí podnikání vůbec nepokusit.

Co může také pomoci je podpora neziskových sociálních podniků, které:

  • Učí ženy technologické schopnosti (např. kódovat)
  • Pomáhají změnit náborové procesy tak, aby ženy nebyly zbytečně znevýhodňovány 

    -jk-
Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company