Zásady správného informování spolupracovníků na intranetu

Podniky často investují značné finanční prostředky do interních firemní portálů, jejichž kvalita i přínos jsou mnohdy sporné. Portály se potýkají s technickými potížemi, postrádají atraktivní obsahy a pro zaměstnance jsou nezajímavé a málo přínosné. Tomu lze ovšem předejít jejich správnou výstavbou.

Podnikový intranet nemá být užíván paralelně s dalšími oběžníky, podnikovými novinami a pod. a měl by využívat virtuálních předností jako je rychlost, aktuálnost apod. Jeho obsahy musí být zajímavé a vykazovat co největší tok informací. Ideální jsou články a příspěvky zaměstnanců, které rozvíjejí podnikový dialog.

Zaměstnance je třeba motivovat, aby se aktivně podíleli na čtení, ale i tvorbě podnikových portálů. Velmi motivačně působí např. příspěvky, které pojednávají o konkrétních zaměstnancích podniku. Každý podnik musí vytvářet svůj intranetový portál individuálně, přesto existují určité algoritmy - návody pro jejich utváření. Nabídek sice není mnoho, některé poskytuje např. **Agentur Nachrichtenfabrik**

I ty nejčastěji aktualizované a nejrozmanitější zaměstnanecké informační portály jsou vždy levnější než tištěné informace. Firma **Mumert + Partner** aktualizuje svůj portál nejméně 24krát ročně a umožňuje na něm přímý kontakt zaměstnanců s představenstvem. Díky tomu čte portál více než 70% zaměstnanců.
Zdroj: Manager Magazin - Německý portál pro manažery. Informace z politiky, ekonomiky, podnikání a e-businessu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Manager Magazin