Základní principy výkonnostního managementu

To, jak zaměstnanci dělají svou práci, má velký vliv na finanční výkonnost podniku. Angažovaní pracovníci zůstávají v práci déle, jsou bezpečnější, produktivnější a prospěšnější. Ale ačkoli je angažovanost zaměstnanců klíčovým faktorem, není jediným přispěvatelem k maximalizování jejich výkonnosti. Angažovanost je jen jedním aspektem širšího konceptu – výkonnostního managementu. Efektivní systém výkonnostního managementu by měl obsahovat tyto klíčové složky:
- přijímání a podporování zaměstnanců v rolích, které se hodí pro jejich talent – výcvik zaměstnanců může být hodnotnou investicí, ale jen pokud je nabízen zaměstnancům s potenciálem vyniknout v dané roli nebo úkolu. Před tím, než podniky investují do výcviku, měly by se zaměřit na přijímání zaměstnanců, kteří se hodí pro své role.
- vytváření podpůrného pracovního prostředí – zaměstnanci před tím, než investují do své pracovní výkonnosti na nejvyšším stupni, potřebují důvěru a bezpečí vytvořené úzkým vztahem mezi manažerem a zaměstnanci. Bez silné podpory managementu nebude většina zaměstnanců vysokou výkonnost riskovat.
- uvolňování týmů, aby si vytvořily vlastní pracovní tok – manažeři musí věřit svému týmu, že najde nejlepší způsob, jak produkovat nejlepší výsledky.

Základní myšlenky výkonnostního managementu jsou tedy jednoduché: Získat skvělé lidi a rozvíjet je; vytvořit podpůrné pracovní prostředí; zaměřit zaměstnance na správné cíle a dát jim volnost, aby si vytvořili vlastní způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Provedení těchto principů je často obtížnější.

-ba-
Zdroj: Gallup Management Journal - online magazín přední světové výzkumné společnosti Gallup Organization
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Management Journal