Základní principy digitalizace v agilní organizaci

Globální pandemie COVID-19 urychlila ve společnostech potřebu po agilitě, ať už na to byly nebo nebyly připraveny. Enormní množství lidí pracuje nyní z domova, a nutí tak firmy, aby se přizpůsobily a urychlily implementaci nových technologií a služeb. Jak svůj přístup k implementaci technologie uchopit koncepčně? Zde je 10 principů, se kterými můžete pracovat.

Ilustrační snímek

1. Technologie musí být strategická

Aby technologie mohla hrát rozhodující roli ve snaze společnosti dosahovat strategických obchodních cílů, musí se jí věnovat někdo na plný úvazek. Bez ohledu na název (např. CIO, ředitel IT) by tato osoba měla být součástí seniorního výkonného týmu.

2. Technologie musí být disruptivní

Jedinou konstantou v životě je změna. Pokroky ve strojovém učení, umělé inteligenci, internetu věcí a robotice rapidně mění zavedené podniky. Aby agilní firma přežila a uspěla i v turbulentní době, musí neustále zkoumat, jak tyto technologie ovlivní její podnikání a jak je využít k získání konkurenční výhody. Nelze jen čekat, až si nové technologické nástroje osvojí ostatní na trhu. Je nutné se stát průkopníkem.

3. Přijměte digitalizaci a demokratizaci informací jako novou realitu

Pandemie odhalila skutečnost, že každá společnost, která stále uchovává papírové záznamy v kartotékách, je cokoliv jiného, ale ne agilní. Snažte se digitalizovat všechny soubory, dokonce i vysoce citlivé informace, které musí být uloženy lokálně. Jakkoliv strašidelně a kontroverzně to může znít, je potřeba umožnit přístup k informacím podle potřeby všem v rámci organizace. Omezeny by měly být pouze ty nejdůvěrnější informace, jako jsou mzdy nebo záznamy o pacientech. Čím více podkladů mají zaměstnanci na dosah ruky, tím lépe a rychleji se budou moci rozhodovat.

4. Umožněte přístup k informacím odkudkoli

Agilní společnosti věří v demokratizaci informací. Přijměte proto cloud jako novou platformu a zajistěte zaměstnancům přístup k informacím, které potřebují 24/7, na laptopech, smartphonech, tabletech a všech dalších mobilních zařízeních.

5. Standardizace napříč firmou

Implementace celopodnikových standardů, které upravují používání technologií, jako jsou cloudová úložiště, komunikační platformy aj, se může zdát lehce v rozporu s třetím principem. Agilní organizace však využívají standardizované způsoby práce k usnadnění interakce a komunikace mezi týmy. Obnáší to mj. používání společného jazyka, procesů, formátů schůzek, sociálních sítí a digitálních technologií.

6. Dostupná data v reálném čase

Není možné kontrolovat přehledy založené na informacích starých týden nebo měsíc, zejména v době krize, kdy se věci mohou měnit každou hodinu. Bez dostupnosti aktuálních dat nemůže agilní společnost řešit potřeby v aktuálním čase.

7. Automatická aktualizace

Zajistěte, aby jakákoli technologie, kterou dnes implementujete, fungovala hladce i v budoucnu. V ideálním případě by každá aktualizace měla probíhat automaticky bez významnějšího dohledu a úsilí IT oddělení.

8. Agilní vývoj je nová mantra

To platí pro celou organizaci, nejen pro tým IT. Agilní metodologie zdůrazňuje včasné a nepřetržitou distribuci práce, která dělí velké projekty na menší úkoly, jenž lze rychle dokončit – tzv. „sprinty“ v jazyce vývojářů. To umožňuje týmům přizpůsobit se měnícím se požadavkům i v pozdějších fázích projektu.

 

Odborníci v oblasti IT obvykle již mají přehled v metodice agilního vývoje. Je to tudíž příležitost ukázat i kolegům v ostatních odděleních, jak strategicky uchopit technologie a s jejich pomocí dosáhnout agilních cílů společnosti.

 

 

-bb-

Zdroj: InformationWeek - portál předního amerického magazínu InformationWeek věnovaný moderním technologiím a byznysu
Zobrazit přehled článků ze zdroje InformationWeek