Základní povahové předpoklady úspěšného manažera

Co je klíčem k efektivnímu vedení firmy? Jaké vlastnosti mívají úspěšní manažeři? Zde je několik základních, k nimž dospěl na základě průzkumu a praxe autor článku. První z nich je schopnost mít neustále na zřeteli výsledek své práce, cíl, jehož chtějí dosáhnout – to předpokládá flexibilitu a kreativitu. Dalším faktorem je hodnověrnost, schopnost zůstat svůj – jejich spolupracovníci vědí, co od nich mohou očekávat a že se na ně mohou spolehnout v jakékoliv situaci.

Odvaha je neméně důležitá – nejen při překonávání překážek, ale zejména má-li člověk přijmout kritiku či uznat svoje chyby. Podobně i schopnost vcítit se do situace druhé osoby a naslouchat jí je nepostradatelná pro vytvoření fungujícího týmu. Zároveň se však nenechají vtáhnout do příliš komplikovaného dialogu a slovíčkaření. A snad nejvýznamnější schopností je načasování - umět se v pravý čas správně rozhodnout, odhadnout, co musí dostat přednost a co může počkat. Bylo by možné najít i mnoho dalších faktorů, ale zkuste se zamyslet, nakolik jsou vám blízké tyto.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher