Zakládají se vaše rozhodnutí na datech?

Výrobní společnosti se už dlouhou dobu ve svých výrobních procesech pokoušejí eliminovat co nejvíce odpadního materiálu. Nyní musíme začít i my ostatní přemýšlet o tom, jak ještě efektivněji využívat naše virtuální, intelektuální zdroje a nacházet nové příležitosti.

Ilustrační snímek

Každé špatné rozhodnutí nebo neefektivní rozhodovací proces může ohrozit náš budoucí obchodní úspěch.

Aby vaše rozhodnutí byla lepší, měli byste se snažit více spoléhat na data. Ano, manažeři se vždy budou muset rozhodovat s nedokonalými informacemi. Ovšem i když je naše rozhodování založeno na nedokonalých informacích, musíme se pokusit naše rozhodování zlepšovat a tyto informace využívat.

Jsou vám následující tvrzení povědomá? Pokud tomu tak je, ve vaší organizaci se při rozhodování rozhodně daty neřídíte, tvrdí článek na webu business2community.com.

  • Nikde není žádný analytik a rozhodování se obvykle řídí intuicí a pocity.
  • Často slyšíte, že lidé si něco myslí nebo cítí ohledně něčeho, co by měl být objektivní, ověřitelný fakt.
  • Vizualizaci dat obvykle chybí kontext – není u ní žádný benchmark ani nic co by znázorňovalo cíl nebo průměrné hodnoty.
  • Reportování slouží k ospravedlnění něčí pracovní pozice místo toho, aby přinášelo vhledy pro lepší rozhodování.

Abyste ve vaší organizaci podpořili rozhodování založené na datech, můžete si položit 6 důležitých otázek.

  1. Co byste měli měřit?
  2. Jaké reporty je třeba nastavit, abyste tyto metriky dali dohromady?
  3. Jaké nástroje potřebujete pro generování těchto reportů? Jak má vypadat datová struktura a procesy?
  4. Jak tyto nástroje k sestavování reportů budete využívat?
  5. Jak budete reporty interpretovat, abyste našli smysluplné poznatky?
  6. Jak zabezpečíte, že tyto poznatky budou pravidelně sdíleny s kolegy?

Tyto otázky použijte k tomu, abyste si udělali jasnou představu o procesu, který vám pomůže posunout vaši organizaci směrem k většímu využívání dat k rozhodování.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com