Zájem cizinců o práci v Česku zatím pokulhává

Česko se snaží ze zahraničí přilákat odborníky ze dvanácti zemí. Nejnověji se mezi ně zařadila Indie. Projekt ministerstva práce k získávání odborníků z ciziny běží od roku 2003, nyní se chce více zaměřit na vysoce kvalifikované cizince.

Ty chce Česko přilákat například možností zůstat v zemi natrvalo po zkrácené lhůtě. Vysoce kvalifikovaní pracovníci mohou získat povolení k trvalému pobytu v ČR už za rok a půl, pro ostatní účastníky projektu je lhůta dva a půl roku. Musejí však mít dlouhodobější povolení k práci.

Po roce a půl budou moci v projektu nově o trvalý pobyt požádat zahraniční vysokoškoláci, kteří v Česku budou pracovat ve svém oboru na pozicích, kde je vysokoškolské vzdělání nutné. Pokud zaměstnání ztratí, budou mít účastníci programu 45 dnů na to, aby si našli nové místo.

Hodnotící zpráva projektu však ukazuje, že zájem cizinců je menší, než se předpokládalo. Důvodem může prý být nezájem o usazení v Česku, složité vyřizování povolení nebo chybějící seznam nedostatkových profesí. V zahraničí je také obtížné si práci v Česku obstarat.

-hp-
Zdroj: Finanční noviny - ekonomický server ČTK
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finanční noviny