Záhlaví a zápatí v Microsoft Excel

Na horním a dolním okraji stránky je možné vytvořit záhlaví a zápatí, která se opakuje na každé stránce. Každý list má vlastní záhlaví a zápatí.

Ilustrační snímek

Tvorba záhlaví a zápatí

Zápatí nebo záhlaví vytvoříte nejjednodušeji takto:

1. Přejdete na kartu ZOBRAZENÍ a klepnete na tlačítko Rozložení stránky.

2. Klepnete nad zobrazení buněk do nadpisu Kliknutím přidáte záhlaví.

3. Kurzor se umístí nad buňky do oblasti záhlaví, které je rozděleno na tři části. Levá část je zarovnána k levému okraji stránky, prostřední vycentrována a pravá je zarovnána k pravému okraji stránky.

4. Do jedné nebo více částí zapíšete potřebný text.

5. Po zapsání textů klepnete zpátky do buněk. Text záhlaví je zobrazen nad buňkami.

6. Na kartě ZOBRAZENÍ klepnete na tlačítko Normálně. List se zobrazí v normálním zobrazení, záhlaví není vidět, avšak vytiskne se.

 

Stejným způsobem vytvoříte také zápatí.

Vložení polí

Po vytvoření nějakého textu v záhlaví nebo zápatí se zobrazí další karta Nástroje záhlaví a zápatí – Návrh. Při klepnutí zpět do buněk tato karta zmizí. Na kartě jsou tlačítka Přejít na zápatí a Přejít na záhlaví, která umožňují jednoduché přepnutí.

 

Na kartě dále naleznete tlačítka, která slouží k přidávání speciálních prvků (polí) do záhlaví nebo zápatí. Po použití těchto tlačítek se do záhlaví nebo zápatí vloží kód pole, skutečná hodnota se zobrazí až při tisku.

Tlačítka jsou umístěna ve skupině Prvky záhlaví a zápatí:

  • Číslo stránky – vloží pole pro číslování tištěných stránek.
  • Počet stránek – vloží celkový počet tištěných stránek.
  • Aktuální datum – vloží pole, ve kterém se zobrazí aktuální datum při tisku.
  • Aktuální čas – vloží pole, ve kterém se zobrazí aktuální čas při tisku.
  • Cesta k souboru – vloží název sešitu s úplnou cestou.
  • Název souboru – vloží název sešitu bez cesty.
  • Název listu – vloží jméno tištěného listu. Při přejmenování listu se toto pole automaticky aktualizuje.

Úprava a vymazání záhlaví a zápatí

Úpravu záhlaví nebo zápatí provedete obdobně, jako jeho vložení. Na kartě ZOBRAZENÍ a klepnete na tlačítko Rozložení stránky a klepnete do oblasti záhlaví nebo zápatí. Tím se tato oblast aktivuje a je možné ji upravovat.

K odstranění záhlaví nebo zápatí vymažete obsah všech tří sekcí.

Druhý možný postup:

1. Na kartě Rozložení stránky klepnete na ležatý křížek v pravém dolním rohu skupiny Vzhled stránky.

2. V zobrazeném okně klepnete na záložku karty Záhlaví a zápatí.

3. Použijete seznam Záhlaví nebo zápatí a nastavíte v něm prvou volbu Žádné.

4. Potvrdíte tlačítkem OK.