Význam podnikových portálů z hlediska produktivity a zisků

Kombinace maloobchodní konkurence s digitalizací obchodních transakcí způsobila, že data uložená v informačních systémech sdílí větší počet uživatelů. Také energetické společnosti nyní musejí hledat způsoby, jak zvládat práci s obrovským a neustále rostoucím objemem dat. Přední společnosti řeší problém s nasazováním podnikových informačních portálů.

Řada společností používá své portály k řízení intranetů a k jejich doplňování informacemi z oddělení lidských zdrojů, popř. interně spravovanými informacemi o nástrojích spolupráce a výzkumu. Portály mohou rovněž sloužit jako nástroje pro zlepšení komunikace se zákazníky.

Co se týká zisků z provozu portálů, existuje několik různých modelů. Zisk může proudit do společnosti nebo k zákazníkovi, v některých případech však nemusí být vůbec patrný (tj. u portálů, jejichž smysl spočívá ve zlepšení interakce se zákazníkem).

Správa portálů se obvykle odehrává prostřednictvím webového rozhraní, které je napojeno na oddělení IT. Obecně existují dva způsoby, jak lze portál propojit s ostatními systémy:
- „dvoubodová“ (point-to-point) integrace, tj. přímé napojení části portálu na obslužné oddělení a
- využití produktu integrace podnikových aplikací (EAI) – složitější přístup.

Z dosavadních aplikací portálů na řízení energetických společností můžeme již nyní vyvodit určité závěry:
- implementace se z velké části zaměřuje na správu obsahu,
- rozvoj portálů odhalil řadu dlouholetých problémů,
- ukázalo se, že v současné době neexistuje univerzální řešení atd.

**Datum vydání: XI/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World