Vývojový informační management a jeho přínos pro společnosti

Dnešní zákazníci vyžadují kvalitnější produkty a služby za nízké ceny. Protože konkurence je silná a trhy nestálé, firmy musí být kreativní a hledat způsoby, jak nad konkurencí vyhrát. Základem úspěšného podnikání jsou dnes informace. Celá léta však firmy shromažďovaly informace spíše jako vedlejší produkt výroby a ignorovaly jejich strategickou hodnotu. Dnes je však nezbytně důležité znát nákupní chování zákazníků, jejich zájmy a demografické údaje. Správa informací se stala samostatným průmyslovým odvětvím.

Existují nějaká preventivní opatření, která mohou firmám usnadnit sorávu strategického informačního majetku? Mohou firmy nějak účinně předcházet „dětským nemocím“, které provází téměř každou změnu? Odborníci se shodují na tom, že firmy by při plánování informační architektury měly postupovat podle tzv. informačního evolučního modelu. Ten se skládá z 5 stupňů a firmy si musí projít každým z nich, přičemž tento vývoj se musí týkat všech čtyř dimenzí firmy (zaměstnanců, procesů, kultury a infrastruktury). Tento proces je do značné míry řízen strategickými obchodními cíli firmy, proto je pro každou organizaci jedinečný.

Z jakých složek se skládá informační evoluční model?
* Provozní úroveň. Ve firmě se shromažďují pouze informace, které se vztahují k běžnému provozu firmy a nemají vliv na plánování do budoucna.
* Konsolidace. Na této úrovni dochází ke kombinaci informací do databází, které slouží k podpoře rozhodování v rámci oddělení.
* Integrace. Jasná definice dat a informací ve všech odděleních v podniku. Informace mají jasně daný vztah k podnikovým cílům a všichni zaměstnanci je považují za klíčový nástroj úspěchu.
* Optimalizace. Organizace přehodnocuje hodnotový řetězec, v rámci firmy se vytváří komunity se společným zájmem, které se snaží analyzovat potřeby zákazníků a předvídat jejich budoucí chování.
* Inovace. Mění se celá firemní kultura, organizace je otevřená až dosud neznámým obchodním modelům. Organizace využívá kolektivních znalostí, shromažďuje informace z mnoha různých oborů a podporuje spolupráci zaměstnanců.
Zdroj: DM Review - stránky věnované správě dokumentů, Business Intelligence a řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje DM Review