Využití modelů kompetencí ke zvýšení výkonu

Zaměstnanci musí v současné době zvládat stále více úkolů a rolí. Je proto těžké (avšak o to důležitější) definovat a stanovit činnosti, které přímo přispívají k dosažení určitých podnikových cílů.

Vytvoření jednoznačných modelů pro hodnocení kompetencí (tedy způsobilosti, schopností) může firmě pomoci určit kvalifikaci a zkušenosti, potřebné pro danou práci, zjistit, které z těchto schopností zaměstnanci postrádají a lépe zvolit metodu školení. Zaměstnanci, kteří jsou dobře připraveni, si dokáží lépe zorganizovat čas, dokáží efektivně řešit problémy, vytvářet perspektivní pracovní vztahy a správně se rozhodovat.

Tento článek zkoumá proces zvyšování výkonnosti z pohledu jednotlivce i organizace a nabízí přímou metodu a návod, jak správně a efektivně koncipovat proces výuky a rozvoje zaměstnanců.
Zdroj: Click2learn - informace o softwarových řešeních v oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Click2learn