Vyšší věk zaměstnanců působí personalistům a manažerům zbytečné starosti

Ve Spojených státech můžeme najít mnoho manažerů, kteří dokázali vytěžit ze své vyzrálosti a tedy i z vyššího věku. Za třicet let však bude pětina Američanů za hranicí 65 let a začne se projevovat nedostatek kvalifikované pracovní síly. Firmy se budou muset naučit, jak využívat potenciál starších zaměstnanců.

Kategorie starších zaměstnanců vykazuje podobnou míru produktivity, nemocnosti i fluktuace jako zaměstnanci mladší. Neprokázalo se u nich ani nižší IQ, ani zhoršení paměti. U starších zaměstnanců je třeba zohlednit jejich skutečné zásluhy o rozvoj firmy. Personální strategii zde komplikují především tři falešné představy:

1. **Nedostatečná flexibilita** – několik technologických a internetových firem ale ve skutečnosti postrádá zkušené vedoucí, kteří by dokázali formulovat podnikatelský záměr.

2. **Neochota ke změně** - zkušenost sama však starší lidi učí, jak je změna důležitá.

3. **Neznalost nových technologií** - organizace by měly změnit přístup k výuce uživatelů výpočetní techniky.

Autor tohoto příspěvku uvádí řadu konkrétních tipů, jak využít schopnosti lidí v důchodovém věku.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com