Výpočty s podmínkou v Microsoft Excel

Při komplikovanějších výpočtech je často zapotřebí provádět výpočty různým způsobem podle toho, jestli je nebo není splněna zadaná podmínka. V Excelu máte k dispozici několik funkcí, umožňující výpočet s podmínkou.

Ilustrační snímek

Funkce KD

Funkce KDYŽ umožňuje větvit výpočet na dvě části podle vyhodnocené podmínky. Funkce je umístěna ve skupině „Logické“ a má následující parametry:

 • Podmínka je výraz, nabývající hodnot PRAVDA nebo NEPRAVDA, např. „B3<0“.

 • Ano je hodnota vracená v případě, že je podmínka splněna.

 • Ne je hodnota vracená v případě, že splněna podmínka není.

Do parametrů Ano nebo Ne můžete zadat libovolnou hodnotu (text, číslo, datum) nebo v parametru vytvořit výraz pro výpočet. Tento výraz vytvoříte stejně, jako při tvorbě běžných vzorců, avšak na začátku výrazu není rovnítko. Při zadávání textu není třeba zapisovat uvozovky.

Parametry Ano a Ne jsou nepovinné a nemusíte je tedy zadávat. Pokud některý z těchto parametrů není zadán, funkce místo něj vrátí nulu.

Jestliže je zapotřebí, aby se ve výpočtu uplatnily více než dvě varianty, v parametru Ano nebo Ne použijete vnořenou funkci KDYŽ.

Funkce SUMIF

Funkce SUMIF vám umožní provádět sčítání s podmínkou. Je zařazena ve skupině „Matematické“, na panelu Vzorce použijete tlačítko Math. a trig. Umožňuje tedy zpracovat zadanou oblast buněk a do součtu zahrnout pouze ty buňky, které odpovídají zadané podmínce. Parametry funkce:

 • Oblast je oblast buněk, podle kterých se určuje podmínka pro součet. Tato oblast musí být souvislá.

 • Kritéria je výraz, určující podmínku. Zapíšete jej bez odkazu na buňku, např. „>0“. Jestliže zapíšete pouze hodnotu, podmínka se chápe jako rovnost.

 • Součet je oblast buněk, ze kterých se počítá součet. Tento parametr je nepovinný. Jestliže jej nezadáte, sčítání se provádí z buněk, zadaných v parametru Oblast.

Funkce ignoruje prázdné buňky; při součtu se ignorují také texty.

Jestliže v parametru Oblast zadáte odkaz na oblast buněk s textovými hodnotami, můžete sčítané buňky vybírat také podle části textu. To provedete tak, že v parametru Kritéria zapíšete potřebný text, který má vepředu a vzadu hvězdičku. Při výběru se nerozlišují velká a malá písmena.

 

Funkce COUNTIF

Tato Funkce pracuje obdobně jako funkce SUMIF, namísto součtu provádí počítání buněk, odpovídajících zadané podmínce. Funkci naleznete ve skupině „Statistické“, na kartě Vzorce je zařazena v tlačítku Další funkce a příkazu Statistická. Funkce má následující parametry:

 • Oblast je zpracovávaná oblast buněk (musí být souvislá).

 • Kritérium je výraz, určující podmínku. Zapíšete jej podle stejných pravidel, jako u funkce SUMIF.

Funkce ignoruje se texty a prázdné buňky.

V Excelu 2007 dále naleznete dvě nové funkce, které jsou rozšířením funkcí SUMIF a COUNTIF na více podmínek.

Funkce SUMIFS

Funkce SUMIFS je zařazena ve skupině „Matematické“ a v tlačítku Math a trig. a má tyto parametry:

 • Oblast_součtu je oblast sčítaných buněk.

 • Oblast_kritérií1: prvá oblast buněk, podle kterých se určuje buňky, zařazené do součtu.

 • Kritérium1: výraz pro podmínku. Zapíšete jej stejně, jako u funkce SUMIF.

 • Do dalších parametrů Oblast_kritérií2, Kritérium2 atd. zadáte postupně další oblasti buněk pro výběr a další podmínky.

Oblastí a kritérií pro výběr může zadat až 127, oblasti pro různá kritéria mohou být také stejné. Jednotlivé podmínky se vyhodnocují jako logický součin. To znamená, že se do výsledného součtu zahrnou pouze ty buňky, které splňují všechny zadané podmínky najednou.

Funkce COUNTIFS

Tato funkce je zařazena ve skupině „Statistické“ a pracuje obdobně, jako funkce SUMIFS s tím rozdílem, že namísto součtu vrací počet buněk. Funkce počítá buňky, které najednou splňují jednu nebo více podmínek a má tyto parametry:

 • Oblast_kritérií1: prvá oblast buněk, podle kterých se určuje buňky, zařazené do součtu.

 • Kritérium1: výraz pro podmínku. Zapíšete jej stejně, jako u funkce SUMIF nebo COUNTIF.

 • Do dalších parametrů Oblast_kritérií2, Kritérium2 atd. zadáte postupně další oblasti buněk pro výběr a další podmínky.

Vlastnosti této funkce jsou obdobné, jako vlastnosti funkce SUMIFS.