Výběr nového zaměstnance by měl být důsledný

Podnik je vždy tak úspěšný, jak úspěšní jsou jeho zaměstnanci. Ani nejlepší obchodní plán na světě by nebyl úspěšný, kdyby za ním nestál tým zaměstnanců, kteří jsou schopni ho realizovat.

Každý zaměstnavatel by si měl v první řadě uvědomit, koho přesně bude hledat. Nemělo by totiž velký význam vynaložit své zdroje na pátrání po osobě, která ve výsledku nebude naplňovat vaše očekávání a splňovat vaše požadavky.

Každý krok v hledání zaměstnance je závislý na popisu náplně práce. Když se vám podaří strukturovat profil pracovního místa a potřebné kvalifikace, jednodušeji pak identifikujete vlastnosti, znalosti a osobnostní požadavky, které bude nový zaměstnanec potřebovat.

Setkání s kandidáty mezi čtyřma očima často pomáhá určit, zda se na nabízenou pozici hodí, a zároveň se vám naskytne možnost ověřit si jejich skutečné zájmy a požadavky.

Mohlo by se vám nevyplatit balancování mezi objektivitou a instinktem. Zatímco pracovní schopnosti kandidáta si můžete ověřit formou obyčejného testu, hodnocení osobnosti a soukromých hodnot už nemusí být tak jednoduché.

Výběr nového pracovníka zůstává věcí individuálního přístupu. Nejlépe uděláte, když se s kandidátem seznámíte do té míry, abyste byli schopni určit, zda se zrovna on hodí na nabízené pracovní místo.

-pk-
Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk