Vůdcovství v šesti bodech

Vůdcovství je proces, v jehož rámci někdo ovlivňuje ostatní tak, aby dosáhli určitého cíle nebo úkolu. Někteří sice disponují přirozeným talentem, většinou se však vedení ostatních musíme učit samostudiem a v praxi. Vůdce na rozdíl od manažera nedává instrukce, jak efektivně plnit úkoly, ale inspiruje a motivuje k samostatné činnosti. Běžně jsme tedy svědky jevu, že dobrý manažer je špatný vůdce a naopak. Článek shrnuje základní rysy vůdce:

- Vůdce stojí v čele svého týmu a skutečně jej vede. Příkladem může být biblický Mojžíš.
- Vůdce umožňuje ostatním dosáhnout dokonalosti tím, že jim ulehčuje chod věcí a poskytuje rady.
- Vůdce dokáže vyjádřit dynamickou a inspirující vizi, která bude ostatní motivovat k tomu, aby jej následovali.
- Vůdce dokáže zhodnotit všechny možnosti a rozhodnout se pro nejlepší řešení.
- Vůdce umí povzbudit lidi směrem k dalšímu vzdělávání a rozvoji.
- Vůdce hodnotí, odměňuje a chválí úspěchy druhých.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher