Vše, co byste měli vědět, než si půjčíte peníze

Marcela Hrubošová, FINANCE PRO RADOST s.r.o.

Dlužit je běžné a ve své podstatě na tom není nic špatného. Na jedné straně jsou tu ti, kdo peníze půjčují (například banky, finanční instituce či splátkové společnosti) za účelem zhodnocení prostředků, na druhé straně jsou tu ti, kdo mají potřebu, ale chybí jim prostředky k jejímu pokrytí. Jedná se o výměnný obchod, kde zbožím jsou peníze. Co je však při tomto obchodování velmi důležité? Aby obě strany měly stejné informace a znalosti, a vzájemně se ve vztahu neobelhávaly a netěžily z neznalosti a neschopnosti jedné ze stran posoudit dopady uzavření smlouvy o půjčce v důsledku nedostatečné finanční gramotnosti.

Co je tedy nutné znát předtím, než si půjčíte peníze:

Udělejte si přehled výdajů a příjmů

Než si půjčíte finanční prostředky udělejte si jednoduchý přehled o stavu svých financí, aby jste věděli, zda máte a budete mít na jejich včasné a řádné splacení. Je vhodné počítat s rezervou pro případ nenadálých událostí jako je například nemoc či ztráta zaměstnání, které znamenají značný výpadek příjmů.

Vyberte si správného partnera

Věnujte dostatečný čas výběru partnera, od kterého si půjčujete. Pamatujte, že čím “rychlejší peníze” tj. čím rychleji lze peníze získat, tím větší nebezpečí může číhat při jejich vracení a užití. I protistrana, která vám peníze půjčuje, by se měla zajímat, co jste za člověka a zda jste dostatečně movitý, abyste jí prostředky včas a řádně vrátili. Pokud vám půjčí peníze hned na první schůzce, vězte, že je to něčím vykoupeno (např. vysoký úrok, vysoké smluvní pokuty, zajištění nesplácené půjčky směnkou, rozhodčí řízení apod.)

Nechte si vše řádně vysvětlit

Ptejte se na všechny závazky a povinnosti, které vám z půjčení peněz plynou. Pokud jsou na vás informace složité nebo jejich přespříliš, nechte si sepsat jednoduchý přehled nejdůležitějších bodů tj. využívejte možnosti na ochranu spotřebitele.

Dbejte na správné nastavení splácení

Vždy dbejte na správné nastavení splácení půjčky, tj. první platbu (splátku) si hlídejte a nechte si potvrdit, že Vaše platba byla řádně připsána, vyhnete se tak mnoha nepříjemných překvapení v budoucnu.

Problémy se splácením řešte ihned: „Nestrkejte hlavu do písku!“

Pokud již dlužíte, a nemáte na zaplacení, vždy se snažte dohodnout s protistranou na možnostech (např.odklad splátek, snížení splátek, konsolidace = sjednocení více půjček do jedné apod.) V žádném případě nestrkejte hlavu do písku, dluhy na vás s radostí počkají a za dobu vaší nečinnosti se mnohonásobně zvýší o tzv. příslušenství (úroky z prodlení, pokuty, penále aj.).

 

Desatero jak nepropadnout dluhům

Deset základních pravidel, které vás mohou ochránit před dluhovými problémy.

1. Čtěte smlouvu, obchodní podmínky a sazebník, zejména Vaše povinnosti a sankce za jejich porušení.

2. Nikdy nic nemusíte podepsat “právě teď” – nechte si poradit, rozmyslete se, a teprve potom smlouvu podepište.

3. Plaťte splátky řádně a včas.

4. Pokud nemáte na splátku, okamžitě se s věřitelem dohodněte na dalším postupu.

5. Nezapomínejte na některý z dluhů u některého z věřitelů.

6. Neutrácejte za věci, které nutně nepotřebujete.

7. Snižujte své výdaje, ale hledejte také možnosti zvýšeného příjmu.

8. Při změně kontaktních údajů je nahlaste Vašim věřitelům.

9. Nastavte si u splátek takovou částku, kterou budete moci každý měsíc zaplatit.

10. Vyzvedávejte poštu.

 

Slovníček pojmů - dluhy

Vše co byste měli znát, pokud si půjčujete nebo půjčujete. Základní slovníček pojmů, je hlavně pro vaši orientaci o čem dluhy a problematika dluhů je. Nový Občanský zákoník dnes již některé výrazy nepoužívá, ale pro naši lepší srozumitelnost a pochopení této oblasti ponechávám slovníček v lidské řeči. Pokud bude nutné, vždy je možné k danému pojmu dohledat v rámci platné legislativy svůj ekvivalent (náhradu).

DLUH - půjčené peníze

DLUHOVÁ PAST - dluh stále roste i přesto, že je splácen

DLUŽNÍK - ten kdo si půjčil peníze

DRAŽBA - prodej majetku

EXEKUCE - zabavení majetku

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ - dokument opravňující k zabavení majetku

EXEKUTOR - úřední osoba, která zabavení majetku provádí

INSOLVENCE - neschopnost dlužníka platit své dluhy

JISTINA - částka, kterou si půjčujeme

LICHVA - půjčení peněz za vysoké úroky

NOTÁŘ - úřední osoba (dědictví aj.)

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS - splátkový kalendář dluhu s přímo vykonatelností

OSOBNÍ BANKROT - úpadek dlužníka (oddlužení)

PRÁVNÍ MOC - stav konečného, závazného a nezměnitelného

PŘÍMÁ VYKONATELNOST - okamžitá splatnost

PŘÍSLUŠENSTVÍ - ostatní příslušné částky k jistině (úrok, úrok z prodlení, smluvní pokuty, poplatky aj.)

ROZHODČÍ SOUD - mimosoudní řešení sporů

RPSN/úrok - cena půjčených peněz (roční procentní sazba nákladů)

RUČITEL - ten, kdo se za někoho zaručí

SMLOUVA - dohoda - právní jednání dvou či více stran

SPLATNOST - datum/termín, do kdy má být dluh uhrazen

SPOLUDLUŽNÍK - stojí společně a nerozdílně vedle dlužníka

UZNÁNÍ DLUHU - dlužník věřiteli potvrzuje, že dluh mezi nimi existuje

ÚROK Z PRODLENÍ - cena půjčených peněz v případě nesplácení dluhu

VĚŘITEL - ten, kdo peníze půjčil

ZÁSTAVA - záruka zajišťující dluh