Vedení - současné požadavky a budoucí výzvy

Vedení – současné požadavky a budoucí výzvy

Být dobrým vůdcem znamená mnohem více než mít patřičné znalosti. Vedení je hlavně o individuálních osobnostech a jejich individuálních projevech. Je to umění dovést lidi k výkonům, o nichž si nikdy nemysleli, že by je mohli zvládnout. Je to umění dostat lidi tam, kde nikdy předtím nebyli. Jaké jsou tedy vlastnosti skutečných vůdců? Především je to vize, nadšení, spolehlivost, odvaha a zdravý rozum. Opomenout však nelze ani komunikační dovednosti, smysl pro humor, sebedůvěru, čestnost a etické zásady. Skutečným vůdcem je navíc ten, kdo sám sebe nebere příliš vážně, dělí se s ostatními o radost z úspěchu a v případě neúspěchu umí převzít zodpovědnost.

Dobrý vůdce také dbá o svůj neustálý osobní rozvoj. Měl by být připraven na celoživotní vzdělávání a cíleně jej vyhledávat. Konkrétně je třeba možné najít si kouče či mentora, číst odbornou literaturu, zjišťovat své silné a slabé stránky. Důležité je však i uvědomit si, že nikdo nemůže být zcela dokonalý. Výzvy, které na skutečné vůdce v budoucnosti čekají zahrnují zejména:
- vzdělávání,
- hledání smyslu v okolním světě,
- udržování rovnováhy v bohatém světě kapitalismu,
- budování příslušnosti k určité firmě.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher