Varovná znamení aneb Neúspěch lze předvídat

Neúspěch firem je často připisován špatné obchodní strategii, finančním problémům, nízké produktivitě, recesi... Podíváme-li se však hlouběji pod povrch, zjistíme, že skutečné příčiny mnohem častěji spočívají v samotném duchu společnosti a podnikové kultuře. Naštěstí lze varovná znamení rozpoznat už tehdy, kdy ještě není pozdě a učinit opatření, která mohou hrozící katastrofu odvrátit.

Symptomy lze rozdělit do dvou kategorií – první jsou rané varovné signály (EWS), řada z nich však není ovlivnitelná managementem. Druhou skupinou jsou tzv. hlavní aktivátory výkonnosti (LPD) – ty naopak management ovlivnit může. Projevují se ve finančních výsledcích, hodnotě společnosti a produktivitě (která je zase jedním z raných varovných signálů). Lze je však posoudit pouze subjektivně. Nicméně mohou prozradit, ve kterých oblastech by se mohly případné problémy objevit.

Pro zjištění situace a možného rizika existuje řada metod. Vhodným prostředkem je výzkum formou ankety či dotazníku (Jeden vypracovaný je součástí originálního článku). Šetření však musí zahrnovat oba druhy údajů (EWS i LPD). Často napoví mnoho i rozdíly mezi tím, jak vidí chod společnosti manažeři, a skutečným stavem.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher