V podmínkách nové ekonomiky spočívá nejdůležitější úkol manažerů ve vyhledávání talentovaných lidí

Vyhledávání talentovaných lidí má pro podniky zásadní význam, a to bez ohledu na aktuální stav ekonomiky. Intelektuální vlastnictví, znalosti, moudrost a loajalita, které noví zaměstnanci s sebou přinesou, určují podobu celé firmy.

Realita každodenního života nutí podniky ke změně orientace zaměstnanců a k přepracování programů pro osobní rozvoj manažerů. Stále častější příčinou odchodu ze zaměstnání je nízká tolerance k přímému nadřízenému: ten leckdy vůbec nechápe svoji úlohu ve vzdělávání zaměstnanců, ve sdílení znalostí a v jejich vytváření. Právě kvalitní práce v oblasti vzdělávání a školení však zvyšuje strategickou hodnotu podniku.

Manažeři a vedoucí by se při hledání svých nových rolí a zodpovědností měli řídit následujícími principy:
1. Učení je ve své podstatě společenská záležitost a má-li být úspěšné, vyžaduje zpravidla určitou změnu identity.
2. Znalosti jsou nedílnou součástí života společenství.
3. Učení je výrazem spoluúčasti.
4. Míra znalostí závisí na angažovanosti v praxi.
5. Angažovanost nelze oddělit od přidělení pravomocí.
6. Neúspěch ve vzdělávání často vede k vyloučení ze společné práce.
7. Učení je přirozenou součástí celého života nás všech.

V rámci uplatňování strategie vzdělávání musejí nyní vedoucí pracovníci firem zajistit hladkou integraci e-learningu, osobní instruktáže, interaktivity, budování vztahů a dalších prvků do koncepce řízení.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Linezine.com - elektronický čtvrtletník zaměřený na aspekty vzdělávání v podmínkách nové ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Linezine.com