Uznávaný britský profesor managementu přednášel na Pražské mezinárodní manažerské škole

David Weir, uznávaný profesor v oboru Interculture Management na York Business School, bývalý děkan a ředitel několika dalších obchodních škol, navštívil v květnu Pražskou mezinárodní manažerskou školu - PIBS, kde studentům kurzu MBA představil nové výukové moduly na aktuální témata.

Prof. David Weir
Ilustrační snímek

Svou dvoudenní návštěvu zahájil profesor Weir přednáškou na téma "Business Networking and Organisational Culture and Leadership in the Arab Middle East" a svůj dynamický přednes doplnil také interaktivní týmovou případovou studií. 

Z dalších aktuálních témat, která profesor David Weir pro studenty kurzů MBA připravil, tedy "Autoethnographic knowledge", "Spacing and Timing as Organisational Processes" a "The Cragt of Craft Beer transactions" si studenti v rámci přednášky vybrali Spacing and Timing as Organisational Processes".

Zapojení uvedených čtyř oblastí vnáší do výuky na Pražské mezinárodní manažerské škole nový pohled na globální ekonomický vývoj, interkulturní management firem a leadership.

Návštěva profesora Weira proběhla ve skvělé atmosféře a nabídla mnoho závěru ihned aplikovatelných v praxi.

Závěrem v neformálním prostředí poskytl pár svých postřehů k významu studia MBA v dnešní době a nastínil také faktory utvářející komplexní manažerské rozhodování. Video je v anglickém jazyce.

Prof. David Weir

David Weir získal titul magisterský diplom v politice, filozofii a ekonomii a postgraduální diplom ve veřejné a sociální správě na Oxfordské univerzitě.

Byl prvním zvoleným předsedou Asociace obchodních škol. Působil jako děkan a ředitel několika obchodních škol včetně University of Northumbria, Bradford School of Management, Glasgow University nebo Scottish Business School. Hostoval také na mnoha univerzitách a obchodních školách v Evropě, Asii i Americe a konzultoval s mnoha předními mezinárodními podniky a organizacemi, včetně Světové banky, Islámské rozvojové banky, Palestinské národní správy nebo UNESCO a řady dalších. V současné době je profesorem interkulturního managementu na obchodní škole v britském Yorku.

Mimo akademickou půdu získal oborovou praxi jako ředitel společnosti Gulliver Foods, předseda Forever-Broadcasting (Yorkshire), rozhodčí pro mlékárenský průmysl (Skotsko), člen vyšetřovací komise Inquiry into the Engineering Profession (Finnistonský výbor) nebo předseda a člen několika řídících výborů pro výzkum a vývoj v oblasti ekonomiky a managementu.

V současnosti se věnuje primárně výzkumu organizačního chování a interkulturnímu managementu zejména v souvislosti s Blízkým východem. Je autorem 12 knih a řady článků v odborných periodicích.