Úvod do Lean Six Sigma

Ilustrační snímek

Čím se liší metoda zdokonalování firemních procesů Lean Six Sigma od samostatných metod Lean a Six Sigma? A je vůbec pro vás tato metoda vhodná, když nejste výrobní podnik? Na tyto a další otázky ohledně metody Lean Six Sigma přinesl odpovědi server Project Times v článku s názvem Demystifying Lean Six Sigma.

Lean, Six Sigma a Lean Six Sigma jsou skutečně tři rozdílné metody, jejichž cílem je řídit firmu lépe, rychleji a levněji, každá z nich se však na tento cíl dívá z jiného pohledu. Lean Six Sigma vznikla přirozeným vývojem procesů zlepšování kvality ve výrobních podnicích, které se začaly objevovat v 50. letech (Lean) a v 80. letech (Six Sigma).

Metoda Lean (štíhlá výroba/firma) usiluje o odstranění ztrát a zvýšení efektivity procesů tím, že hledá způsoby zlepšení v oblasti rychlosti a nákladů. Cílem metody Six Sigma (Šest Sigma) je odstranit odchylky a omezit vady prostřednictvím zlepšování kvality. Lean používá nástroje, jako jsou týdenní facilitovaná setkání „Kaizen events“, mapování toku hodnot (value stream mapping) nebo vyvažování pracovní zátěže (work load balancing). Six Sigma pracuje s analytičtějšími nástroji, jako je Paretova analýza, kontrolní tabulky, statistická analýza nebo DPMO - počet vad na milión příležitostí k vadě.

Lean Six Sigma spojuje metody Lean a Six Sigma dohromady. Kombinuje časově zaměřenou strategii metody Lean s analytickými nástroji Six Sigma. Opírá se o metodologii DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control), která tvoří stěžejní součást Six Sigma a v Lean Six Sigma slouží především pro projekty zdokonalování již existujících procesů.

I když má Lean Six Sigma své kořeny ve výrobě, dnes se používá prakticky ve všech částech organizací. Společnosti ji využívají především k:

  • řízení iniciativ zlepšování procesů napříč funkcemi, jako je například onboarding nově přijatých zaměstnanců,

  • zefektivňování funkcí back office, jako je například účtování závazků,

  • identifikování nových možností využití produktů

  • přetváření funkcí za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Cílem využití Lean Six Sigma je identifikovat, kdo je váš skutečný zákazník, co má pro něho hodnotu a soustředit se na aktivity, které budou tuto hodnotu přinášet za současného omezování aktivit, které ji nepřinášejí. Úroveň zvládnutí metody ve firmě označují tzv. pásy (belts), které jsou udělovány zaměstnancům poté, co úspěšně projdou certifikací. Zaměstnanec může postupně získat tři - Green Belt, Black Belt a Master Black Belt. V této souvislosti by si firmy měly dát pozor na jednu z nejčastějších chyb – přílišné soustředění na certifikace zaměstnanců na úkor obchodního přínosu projektů, na kterých pracují.

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times