Umění duševní relaxace

Bez řádného odpočinku nemůže člověk trvale podávat kvalitní pracovní výkony. Účinnost relaxace bude vyšší tehdy, zohledníme-li známé teoretické poznatky.

Základním předpokladem psychické relaxace je dobrý spánek. V případě poruch spánku je třeba rozlišovat, zda k nim dochází při usínání (dají se poměrně snadno odstranit) nebo v průběhu spánku (zpravidla již vážnější příčina), popř. zda se nejedná o brzké probouzení (někdy pouze příznak nadměrného spánku).

Stále více se prosazuje meditace – jedna z nejúčinnějších technik relaxace vůbec. Tu je třeba chápat jako hledání svých reálných možností a pozitivních cílů v osobním i profesním životě. Dobré meditaci musí předcházet vytrvalé a cílevědomé cvičení.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz