Učte se být dobrým stratégem

Učte se být dobrým stratégem

Sestavit strategický plán není jednoduché, ale zároveň není radno takový počin odkládat. Pokud jste již začali s plánováním strategie, ujistěte se, zda váš plán pokrývá následující otázky.

Zodpověděli jste si otázky proč, co, kde, kdy, kdo a jak? Dokážete strategii shrnout do několika stručných vět? Je výčet nákladů vyvážen výčtem výhod a přínosů? Máte skutečně dostatek prostředků k pokrytí implementace a realizace svého plánu? Víte již, jak budete úspěšnost monitorovat či měřit a jakým způsobem budete plán ročně aktualizovat?

Pokud jste u plánu objevili nějaké slabiny, existuje několik kroků k jisté rehabilitaci:
* Analyzujte momentální situaci. Vypište si silné či slabé stránky plánu, možnosti a potencionální ohrožení,
* Analyzujte hlavní problémy a určete základní příčiny,
* Určete cíle a způsob měření každé z příčin,
* Určete dva nebo tři způsoby řešení každé příčiny, a
* Definujte implementační plán pro nadcházejících 12 měsíců.

Základní poučení však zní: Nechtějte hned zpočátku vytvořit dokonalou strategii. Strategie je spíš jakýmsi odhadem budoucnosti, a teprve budoucnost ji také ověří. Není to projekt, ale proces. Dobré zvládání takového procesu může na druhou stranu zlepšit vaši schopnost strategického uvažování.

**Datum vydání: II/2002**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com