Tvorba číselných řad v Microsoft Excel

Základem je jednoduchá číselná řada, kterou můžete vytvořit pomocí tažení myší.

Ilustrační snímek

Rozsáhlejší možnosti poskytuje tvorba řad pomocí dialogového okna. Označíte oblast buněk pod sebou nebo vedle sebe, na kartě domů klepnete na tlačítko Vyplnit (skupina Úpravy) a použijete příkaz Řady.

Pomocí zobrazeného okna lze vytvářet lineární řadu (čísla lišící se o stálý rozdíl), geometrickou řadu (čísla lišící se o stálý násobek) a kalendářní řadu. Poslední možnost (volba Automatické vyplňování) vytváří řadu tvořenou texty, např. názvy měsíců nebo dnů a funguje stejně jako při plnění buněk tažením myší.

Tvorba číselných řad v Microsoft Excel

Lineární řada

Do buňky zapíšete počáteční hodnotu a vyznačíte sloupec nebo řádek buněk tak, aby buňka s počáteční hodnotou byla v oblasti jako první. Zobrazíte si dialogové okno pro tvorbu řad a v prvém seznamu označíte volbu Řádky nebo Sloupce. Vyplníte položku Velikost kroku a potvrdíte tlačítkem OK. Počet vyplňovaných buněk můžete omezit tak, že do položky Konečná hodnota zapíšete hodnotu, kterou vytvářená řada nesmí překročit. V tomto případě se nemusí vyplnit všechny označené buňky.

Označená oblast buněk může obsahovat i dvě vyplněné buňky. Velikost kroku se pak automaticky určí z vyplněných buněk. Vyplněné buňky nemusí být sousední, můžete např. vyplnit první a poslední buňku a zapsané hodnoty se rovnoměrně rozdělí mezi ostatní buňky.

Geometrická řada

U geometrické řady zapíšete do položky Velikost kroku číslo, kterým se budou buňky násobit. Např. hodnota 1,2 znamená, že každá následující buňka obsahuje hodnotu o 20% větší. Označená oblast může také obsahovat dvě vyplněné buňky, ale v položce Velikost kroku se vždy vypočítá jejich rozdíl. Pro výpočet násobitele ze dvou buněk označíte volbu Trend. Položky Velikost kroku je pak nepřístupná

Kalendářní řada

V seznamu Typ se tvorba kalendářní řady nastaví automaticky, jakmile označené buňky obsahují datumovou hodnotu. V seznamu Jednotka zvolíte, co představuje velikost kroku: rozdíl ve dnech, měsících nebo rocích. Volba Pracovní den funguje stejně, jako volba Den, ale do vyplňované řady se nezařadí dny, připadající na soboty a neděle.

I u kalendářní řady může označená oblast obsahovat dvě vyplněné buňky, ale velikost kroku se automaticky vypočítá pouze ze sousedních buněk. Pokud jsou v oblasti vyplněny dvě nesouvislé buňky, použije se krok, vyplněný v položce Velikost kroku. Také můžete využít položku Konečná hodnota, kam zapíšete datum, které se při tvorbě řady nesmí překročit.