Terorizmus ohrožuje i energetické společnosti

Terorizmus představuje nejméně obvyklá a nejvíce nebezpečná rizika, se kterými se musí energetické společnosti potýkat. Rizika teroristických akcí se bohužel ve světovém měřítku neustále zvyšují. Společnosti, které chtějí úspěšně snížit a přestát ztráty způsobené teroristickým činem, musí zavést komplexní řízení rizik.

Firma **AIG Global Energy**, která patří do skupiny **American International Group (AIG)** zabývající se pojištěním a finančními službami, poskytuje služby energetickým a dalším ohroženým společnostem. **AIG Global Energy** se zaměřuje na dodávku řešení, která jsou šita jednotlivým zákazníkům na míru. **AIG Global Energy** se může opřít o odborné znalosti svých zaměstnanců, zkušenosti v pojišťovnictví a poradenství.

Z informací, které jsou v současnosti k dispozici, vyplývá, že teroristické skupiny vycvičují své členy pro útoky na jaderná, ropná a energetická zařízení, elektrárny, distribuční sítě a vodní přehrady, které jsou velmi lákavým cílem kvůli obrovským hospodářským i společenským škodám, které jsou s jejich poškozením spojeny.

Každá ohrožená společnost by měla posoudit svá nejzranitelnější místa a provést příslušná bezpečnostní opatření včetně školení zaměstnanců. Posouzení rizik může být nad rámec schopností a znalostí zaměstnanců, společnosti by proto měly využít služeb konzultačních firem.

**Datum vydání: II/2004**
Zdroj: Eye For Energy - novinky z elektroenergetiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Eye For Energy