Teorie systémů jako nástroj pro efektivní řízení firmy

Teorie systémů jako nástroj pro efektivní řízení firmy

Pokud vedení podniku hodlá provést nějaké výraznější organizační změny, případně vyřešit nejrůznější krize, vyhlásí obvykle projekt, v jehož rámci mají být provedena příslušná opatření. Stojí zatím všeobecné přesvědčení, že manažeři dokáží „udělat změnu“. Moderní teorie systémů ovšem říká, že změny nejsou výsledkem jednotlivých projektů, nýbrž nepřetržitým a pro současnou ekonomiku typickým procesem.

Autor v článku popisuje moderní metody řešení krizí, které mohou v chodu firmy nastat. Vyzdvihuje zejména skutečnost, že každý pracovní kolektiv disponuje určitou schopností „samořízení“, která je tím silnější, čím lépe funguje komunikace uvnitř tohoto kolektivu.
Dále konstatuje, že řešení vleklých krizí je zpravidla úkolem pro specializované poradce a systémové odborníky. Ti mají oproti managementu firmy výhodu zejména v tom, že jsou schopni na vzniklé problémy pohlížet z pozice nezávislého pozorovatele.

**Datum vydání:** VII/2001
Zdroj: Wirtschaft & weiterbildung - marketing, personalistika, e-learning
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wirtschaft & weiterbildung