Tahanice o definice

Od roku 1979, kdy Peter Drucker poprvé použil termínu „znalostní pracovník“, roste zájem o rostoucí počet znalostních pracovníků a tím i znalostní management. Objevily se pozice jako „znalostní vedoucí“ nebo „vedoucí organizačního učení“ apod. V obchodní terminologii je za znalost považováno uvědomění získané zkušeností nebo informací, kterého se užívá ke zvýšení porozumění zaměstnanců něčemu, co vede k inovaci nebo zlepšuje dovednosti.

Ačkoli bylo publikováno mnoho materiálu, odehrálo se mnoho konferencí a diskuzí, chybí jednoznačná definice znalostní práce. Samozřejmě existují pokusy o nejrůznější definice od „všichni pracovníci jsou znalostní pracovníci“ až k „znalostní práce neexistuje“. Kritici se domnívají, že znalostní práce je synonymem práce ve věku informací a zaměňují pojem „znalostní“ za „informační“. Jiné definice vidí znalostní práci jako práci prováděnou technickými profesemi v IT, výzkumném a vývojovém průmyslu. Další považují za znalostní pracovníky všechny, kdo zvyšují hodnotu společnosti. Podle toho by znalostními pracovníky byli i montéři nebo servírky. Zkrátka jednotné definice se nedostává.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com