Studie: Životní a obchodní partneři

Pohlaví společníků, jejich vztah a obor podnikání výrazně ovlivňují rozdělení kompetencí a styl řízení firem. K tomuto závěru dospěla ve svém výzkumu Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na přelomu století Alena Křížková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Její kvalitativní studie, která vznikla na základě polostrukturovaných biografických vyprávění, odhaluje celou škálu uspořádání řízení firem z hlediska pohlaví.

Úkoly a kompetence se ve firmě, kterou řídí společníci odlišného pohlaví, dělí podle genderových stereotypů. Jednotlivé obory podnikání jsou navíc samy o sobě generovány, takže ovlivňují vztahy mužů a žen jako společníků v podnikání. Stavebnictví a doprava jsou například typicky mužské obory. Firmu lze přirovnat k domácnosti a rolím muže a ženy v rámci ní. Vyprávění podnikatelů a podnikatelek ukázalo, že partnerství v podnikání a partnerství v životě jsou velmi silně provázané vztahy.

Ve firmě řízené společníky opačného pohlaví dochází ke smazávání jiných možných dělících principů než je pohlaví, podle kterých by mohly být kompetence a úkoly distribuovány. U firem, které řídí společníci stejného pohlaví, se naopak objevuje princip vzdělání jako prvek specializace, zastupitelnost a kompromis v rozdělení kompetencí řízení firmy.

-kk-

Zdroj: Gender On-Line.cz - server specializovaný na gender studies
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gender On-Line.cz