Studie: Ženy ve vedení firem přinášejí vyšší zisky

Ilustrační snímek

Společnosti, v jejichž nejvyšším vedení jsou ženy, dosahují dlouhodobě lepších obchodních výsledků než ty vedené pouze muži. Vyplývá to ze studie výzkumného ústavu globální bankovní společnosti Credit Suisse (Credit Suisse Research Institute) s názvem Gender diversity and corporate performance. Studie porovnávala vývoj ceny akcií více než 2360 společností z celého světa včetně České republiky od roku 2005.

Ukázalo se, že společnosti s alespoň jednou ženou v představenstvu dosáhly 16% návratnosti vlastního kapitálu (return on equity), což je o 4 % více než společnosti s čistě mužskými představenstvy. V průběhu sledovaných šesti let se jim podařilo zvýšit obrat o 14 %, zatímco čistě mužské vedení dokázalo zvýšit obraty svých společností jen o 10 %.

Přestože studie rozdělila zkoumané společnosti do dvou skupin podle velikosti, jasně úspěšnější byly společnosti s ženami ve vedení u obou skupin. Genderová diverzita s sebou podle závěrů studie nese lepší výsledky společností proto, že zajišťuje vyšší úsilí představenstev, lepší mix vůdcovských dovedností, přístup k širšímu poolu talentů a lepší zvažování zákazníků.

Celá studie je k dispozici ke stažení zdarma na stránkách Credit Suisse zde.

-kk-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management