Stres v zaměstnání může způsobit řadu nemocí

Stres v zaměstnání může způsobit řadu nemocí

Ve Spojených státech se v letech 1985 – 1990 zdvojnásobil počet zaměstnanců, kteří pociťují vysoký stres. Existuje celá řada stresujících vlivů: přerozdělení práce, krátké termíny dokončení nebo zmatené instrukce nadřízených. Stres se zdaleka netýká jen vedoucích pracovníků – autor příspěvku uvádí několik konkrétních „stresových“ zaměstnání.

Stresové zatížení může vyvolat řadu zdravotních problémů. Proto vznikly nové profese, jejichž prvořadým cílem je právě boj se stresem. Důležité je podchytit projevy stresu (tj. bolesti hlavy, neschopnost ke koncentraci atd.) včas.

Důležitou roli v boji se stresem může sehrát školení managementu a rozvíjení sociální podpory. Je třeba zajistit rovnováhu mezi prací a osobním životem, podpořit přátelské vztahy mezi pracovníky atd.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com