Správní lidé na špatných místech

Někteří zaměstnanci jsou v týmu rádi vytížení a potřební. Mohou však přecenit své síly a brzy přestat vyhovovat požadavkům svých nadřízených. Jiní se v týmu nudí a cítí nepotřební, nespokojení nebo školení pro zcela jinou činnost. Manažeři by se proto měli zamyslet nad tím, kolik času ztratí, jestliže jejich podřízení budou vykonávat práci, pro kterou se nehodí nebo je nezajímá.

Nezávisle na tom, jak se k celé věci staví manažer se nabízí otázka, proč nespokojení a neúspěšní zaměstnanci zůstávají na svých postech. Některým jde o prestiž, jiní nemají k dispozici nic lepšího, dalším chybí kvalifikace nebo ambice. Manažer by si měl ale uvědomit, že nejlepší výkony podává zaměstnanec, který svou práci vykonává s chutí. Není proto třeba soustředit se při vedení na detailní výkony zaměstnanců, ale celkový výsledek práce, k němuž dojdou z velké části vlastní cestou. Zároveň by si měl všímat dovedností a zájmů zaměstnanců a podle toho rozdělovat úkoly.

S určováním vlastností zaměstnanců za účelem efektivního rozdělování úkolů dnes manažerům pomáhají mnohé nástroje. Existují například firmy, které podle přání prověří trestní rejstřík, vzdělání nebo bývalá pracoviště nynějších zaměstnanců. Jakmile však manažer řídí zaměstnance, který již byl do firmy přijat, využije spíše psychologické a osobnostní testy. V současné době je populární test zvaný **Myers-Briggs Type Indicator** nebo **Keirsey Temperament Sorter**.

-kk-
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management