Správa a sdílení znalostí musí vycházet z vnitřní motivace lidí

Znalosti jsou pro moderní organizace klíčovým majetkem. Vedoucí pracovníci chápou potřebu sdílení znalostí v organizaci, nemají však představu o tom, jak by tento proces měl probíhat v praxi. Úspěšnost sdílení znalostí závisí do značné míry na podnikové kultuře a prostředí. Firmy, které chtějí být v tomto směru úspěšné, musí podporovat touhu lidí po vyhledávání a shromažďování znalostí, po jejich vytváření a sdílení.

Organizace dělají obvykle chyby v tom, že považují znalosti za něco, co se předává směrem dolů, tedy co předávají vedoucí pracovníci podřízeným. Také se často domnívají, že vše zachrání technologické řešení. Chybný je také přístup, který považuje znalosti za prostředek získání moci.

Znalosti se předávají interakcemi jednotlivých osob. Tyto osoby získávají znalosti tak, že čtou, prohlížejí si nebo naslouchají určitému obsahu. Velmi důležitá je tudíž i otázka správného publikování znalostí v rámci organizace.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com