Spolupráce a diverzita vyžaduje etický rámec

Ilustrační snímek

Žádný vnitřní etický kompas nebude vašim zaměstnancům nikdy zcela stačit. Mají-li si být vždy jisti tím, co je etické a co ne, potřebují vaší podporu. Do jisté míry jsou to právě vedoucí pracovníci, kteří mohou udělat mnoho proto, aby se toho špatného dělo co nejméně. A také mohou podpořit ostatní v tom, aby dělali správné věci.

Pro každého manažera je základní nezbytností technické a finanční vzdělání. Nyní se ale ukazuje, že vysoce žádoucí je ještě další souhrn dovedností, a to dovedností z oblasti etiky. Podle webu management.about.com právě etika velmi pomáhá podporovat jak diverzitu, tak i samostatné rozhodování jednotlivců a týmů.

Pracujte na svých kompetencích v oblasti etiky

Korporace stály u zrodu mnoha současných celospolečenských problémů. Mohou však být i u jejich řešení. Znečišťování přírody a nárůst odcizení mezi lidmi, to jsou přesně ty problémy, kde se korporace mohou snažit pomoci se zlepšením současného stavu. Co jim to přinese? Budou konkurenceschopnější. Aby přitáhly nové zákazníky, musí být organizace vnímavé a snažit se v oblasti etického přístupu převzít iniciativu.

1. Dlouhodobý horizont

S tím, jak roste celosvětová populace a zvyšuje se životní úroveň, narůstají i environmentální rizika. Prevence znečištění a důsledné soustředění na ekologické dopady pomohou firmám vyhnout se vyššímu zdanění a velmi přísným regulacím.

2. Dělba moci

Organizace, které dovedou neustále vytvářet nové znalosti a rychle je rozšiřovat uvnitř sebe sama, jsou flexibilní a dovedou rychle zareagovat na změnu situace. Proto nesmí být moc a pravomoc rozhodovat koncentrována na jednom místě. Podporovat by se měly neformální kanály a iniciativy. Aby byly organizace úspěšné, musí podporovat spolupráci napříč různými odděleními a také odpovídající zapojení mnoha různých pracovníků. S tím, jak roste role i rozhodovací pravomoc mnoha pracovníků, musí růst i vědomí etického rámce. A když je to nezbytné, musí to být klíčoví manažeři, kteří v této oblasti převezmou vedení a půjdou příkladem.

3. Komunity a diverzita

Struktura vaší organizace by měla být vhodná pro svobodu a spolupráci. Ukažte, že si ceníte diverzity. Smíšené týmy, různorodé schopnosti, znalosti a talenty – to všechno získáte jednoduše tak, že před každým novým projektem sestavíte nový tým.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management