Společnosti se snaží určit hodnotu svých znalostí

Všichni, kdo se snaží uvádět v praxi metody správy znalostí, chtějí znát hodnotu nehmotného majetku. I když se zásady oceňování hmotného majetku vyvíjely přes 500 let, začínají být nepoužitelné. Více než polovinu hodnoty společnosti dnes totiž tvoří majetek nehmotný.

Thomas Davenport z **Institutu strategických změn** tvrdí, že servisní společnosti dnes potřebují přesnější ohodnocení svého duševního kapitálu. Hodnocení znalostí se uskutečňuje třemi způsoby:

- hodnocení iniciativ správy znalostí;
- extrakce hodnoty duševního kapitálu;
- měření hodnoty nehmotného lidského kapitálu.

Softwarová společnost **Parametric Technology Corp.** začala před více než rokem uplatňovat nové postupy shromažďování a hodnocení znalostí. Díky nim si budou konzultanti schopni spočítat, jaké úspory jim plynou z opětovného využití „znalostního majetku“.

Další model monitorování znalostí vyvinula a s úspěchem používá společnost **Celemi Inc.**.

*Datum vydání:* 01/2001
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine