Špatný komunikátor, špatný šéf

Mnohdy je až legrační, jak si někteří šéfové myslí, že jejich podřízení opouštějí svá pracovní místa kvůli nízkým platům. Studie, které se v roce 2001 zúčastnilo v USA více než 20 tisíc osob, například odhalila, že hlavním důvodem k tomu, proč zaměstnanci mění místa je špatné chování jejich nadřízených, zejména pak špatné komunikační dovednosti. Neodcházejí tak kvůli špatným platům, ale špatným nadřízeným.

Člověk, který není dobrým komunikátorem by neměl zastávat žádnou vedoucí funkci. Skutečností je však i to, že dobré komunikační dovednosti si může člověk vypěstovat, aniž by se s nimi nějak apriorně narodil. Komunikací přitom dnes není myšlena jen výměna názorů tváří v tvář, ale i komunikace písemná, zejména elektronická. Toto je několik komunikačních tipů, které autorovi článku doporučili významní američtí vedoucí pracovníci:
- lépe naslouchejte druhým,
- udělejte si vždy čas na zaměstnance,
- poskytujte průběžnou zpětnou vazbu, vyvarujte se překvapení,
- neustále šiřte konzistentní zprávy o svých hodnotách,
- zdokonalujte se v komunikaci s celými skupinami zaměstnanců,
- neschovávejte se za e-maily.

Důležité je také nezapomínat na zpětnou vazbu od zaměstnanců, která manažerovi odhalí, jak jej jako nadřízeného zaměstnanci posuzují. Velké firmy za tímto účelem například vydávají zaměstnancům formuláře pro roční zhodnocení jejich nadřízených. Jednou z výhod těchto formulářů je anonymita odpovídajících. Jiný efektivní způsob získávání zpětné vazby pak spočívá ve schůzkách se zaměstnanci mezi čtyřma očima. Zjišťování zpětné vazby od zaměstnanců pomocí e-mailů se naopak nedoporučuje. Se zaměstnanci je jejich názorech třeba diskutovat a hledat společná řešení pro lepší vzájemné vztahy.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral